Flygtaxi - SKELLEFTEÅ TAXI

Budtransporter

pakettrVi utför budtransporter av lättare smågods som ryms i en normalstor bil (av typ Volvo V70)

Ring för prisförfrågan, så kan du få ett fastställt pris för din transport.

Riksfärdtjänst

sverigekartaRiksfärdtjänstresor beslutas av kommunen, resorna avser transporter när man åker från Skellefteå kommun till en annan kommun, eller när man åker till sin hemort inom Skellefteå kommun från en annan kommun, samt resor som sker inom en annan kommun än Skellefteå kommun.

Egenavgift

Egenavgiften d.v.s. den del du själv skall betala är fastställd och baseras på den sträcka du åker.

Övrig information angående Riksfärdtjänst

Ring Skellefteå kommuns kundtjänst på telefon 0910-73 50 00, respektive Norsjö kommun på telefon 0918-141 00 för vidare information, om vad som gäller just för dig och ditt resande.

Skoltransporter

skolskjutsSkellefteå Taxi AB, utför på uppdrag av Skellefteå och Norsjö kommuner skoltransporter mellan hem och skola.

Säkerhet vid skoltransporter

För att öka säkerheten så erhåller samtliga barn som vi skjutsar och är kortare än 140 cm, en bilkudde, kontakta oss så erhåller du gratis en bilkudde som skall medföras under transport.

Övriga frågor

Frågor kring vad som gäller vid skoltransporter och huruvida man är berättigad till skolskjuts besvaras av Skellefteå kommuns kundtjänst på telefon 0910-73 50 00, respektive Norsjö kommun på telefon 0918-141 00.
Du kan också läsa mer på Skellefteå kommun hemsida www.skelleftea.se

Taxi till/ från flygplatsen

flygtaxiMerparten av våra transporter till och från flygplatsen sker via Flygtaxi som du kan boka direkt hos vår

  • beställningscentral,
  • alternativt via en resebyrå eller på Flygtaxis hemsida www.flygtaxi.se

Att tänka på

Är ni två eller fler som skall åka till flyget, och ni bor tillsammans eller i varandras närhet, kan det vara ett bättre alternativ att boka en vanlig taxitransport till/från flyget.
Ring vår beställningscentral för besked, på vad som är det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.

Sjukresor

srVad är en sjukresa?

Sjukresa är en resa till eller från en vårdinrättning och beslutas i varje enskillt fall av reseservice. 

Beställning av sjukresor

Sjukresor skall alltid beställas via Landstingets Reseservice på telefon 0771 – 25 10 20 (öppet dygnet runt)

Kostnaden som du som resenär skall betala för sjukresan är i normalfallet 100 kr per resväg.

Fler artiklar...