RIKSFÄRDTJÄNST - SKELLEFTEÅ TAXI

Riksfärdtjänst

sverigekartaRiksfärdtjänstresor beslutas av kommunen, resorna avser transporter när man åker från Skellefteå kommun till en annan kommun, eller när man åker till sin hemort inom Skellefteå kommun från en annan kommun, samt resor som sker inom en annan kommun än Skellefteå kommun.

Egenavgift

Egenavgiften d.v.s. den del du själv skall betala är fastställd och baseras på den sträcka du åker.

Övrig information angående Riksfärdtjänst

Ring Skellefteå kommuns kundtjänst på telefon 0910-73 50 00, respektive Norsjö kommun på telefon 0918-141 00 för vidare information, om vad som gäller just för dig och ditt resande.