SJUKRESOR - SKELLEFTEÅ TAXI

Sjukresor

srVad är en sjukresa?

Sjukresa är en resa till eller från en vårdinrättning och beslutas i varje enskillt fall av reseservice. 

Beställning av sjukresor

Sjukresor skall alltid beställas via Landstingets Reseservice på telefon 0771 – 25 10 20 (öppet dygnet runt)

Kostnaden som du som resenär skall betala för sjukresan är i normalfallet 100 kr per resväg.