SKOLSKJUTS - SKELLEFTEÅ TAXI

Skoltransporter

skolskjutsSkellefteå Taxi AB, utför på uppdrag av Skellefteå och Norsjö kommuner skoltransporter mellan hem och skola.

Säkerhet vid skoltransporter

För att öka säkerheten så erhåller samtliga barn som vi skjutsar och är kortare än 140 cm, en bilkudde, kontakta oss så erhåller du gratis en bilkudde som skall medföras under transport.

Övriga frågor

Frågor kring vad som gäller vid skoltransporter och huruvida man är berättigad till skolskjuts besvaras av Skellefteå kommuns kundtjänst på telefon 0910-73 50 00, respektive Norsjö kommun på telefon 0918-141 00.
Du kan också läsa mer på Skellefteå kommun hemsida www.skelleftea.se