FORDONSPARK - SKELLEFTEÅ TAXI

Fordonspark

Skellefteå Taxi har idag 93 fordon till sitt förfogande. Vagnsparken består av en blandning av olika fordonstyper där vi kan erbjuda transporter med såväl fordon av s.k. familjebilsstorlek (Volvo V70 eller motsvarande) till busstransport på upp till 19 passagerare.Merparten av våra fordon är nyare än 3 år

mercataxi00Skötsel

Vi ställer höga krav på oss själva. Förutom att våra fordon skall vara rena och snygga såväl in som utvändigt, är samtliga bilar rökfri

GPS utrustning

Samtliga våra fordon är utrustade med den senaste tekniken som bygger på GPS, vilket innebär att vi alltid vet vilken bil som är närmast och snabbast kan komma till en viss adress för att ge god service. Fordonen är även utrustade med radiokommunikationsutrustning för dubbel säkerhet.
Samtliga fordon är utrustade med systemintegrerade betalkortstelminaler.

 

Trafiksäkerhet

Samtliga fordon tillhörande Skellefteå Taxi har sedan 2007 alkolås installerade, alkolåsen som är av s.k. bränslecellteknik (som Polisen använder) har loggfunktion och är en viktig del i att tillse att samtliga chaufförer är nyktra när man utför sin transport.

Skellefteå Taxi arbetar aktivt med trafiksäkerhet, detta sker genom kontinuerliga utbildningar inom området trafiksäkerhet.

Skall du åka med ett minderårigt barn (under 140 cm lång), meddela då i samband med beställningen så tar vi med oss en bilbarnstol som passar för just ditt barn, denna tjänst är kostnadsfri.

Intern fordonsbesiktning

Skellefteå Taxi AB utför två gånger per år interna besiktningar (utöver bilprovningens årliga besiktning) på våra fordon, b.la kontroll av däck, lysen, skolskyltens funktion m.m.

En av dom viktigaste åtgärderna för såväl ökad trafiksäkerhet som av miljöhänsyn, är effektiv samplanering av våra transportuppdrag, det innebär mindre mil, mindre miljöpåverkan och därigenom även en ökad trafiksäkerhet. Samordning av transportuppdrag sker i första hand bland de offentligt betalda transporterna, men förekommer även inom företag och privat- åkande när man så önskar.