FÖRETAGSPRESENTATION - SKELLEFTEÅ TAXI

Företagspresentation Skellefteå Taxi AB

Presentation

Skellefteå Taxi AB, nedan kallad STAB är ett personal ägt taxibolag (29 delägare), som för närvarande har 93 fordon till sitt förfogande, vilka är geografiskt väl utspridda inom Skellefteå & Norsjö kommuner. Totalt arbetar 200 personer varav cirka 50 på deltid inom STAB.
STAB förmedlar och utför ungefär 1500 transportuppdrag per dygn.

Bolaget säljer även externa tjänster i form av ordermottagning och trafikstyrning samt tjänster inom tekniska tjänster inom telefoni.

STAB omsatte ungefär 110 miljoner kr under år 2018.
De huvudsakliga transportuppdragen har under dom senaste åren varit enligt följande:

  • - Skoltransporter
  • - Färdtjänst och övriga kommunala transporter
  • - Sjukresor
  • - Flygtaxi
  • - Privata transporter
  • - Övrigt (post, paket, företagstransporter)

Målsättning:

Målsättningen inom STAB är att genom god geografisk spridning, effektiv samplanering/samåkningar, kunna erbjuda god service inom våra huvudsakliga trafikeringsområden (Skellefteå och Norsjö kommun).

Beställningscentral:

STAB:s beställningscentral arbetar vi med att ta emot och samplanera samt förmedla c:a 550.000 transportuppdrag per år.
STAB investerar kontinuerligt i ny teknik, för att optimera körningarna på så sätt att närmaste bil erhåller uppdraget, allt för att arbeta så miljöeffektivt som möjligt.

Man kan beställa såväl färdtjänst som övriga transportuppdrag inom hela Skellefteå kommun utan att använda sig av riktnummer (avser fasta förbindelser).
Överföring av data/kör-order sker via en internetlösning.
STAB utför även ordermottagning och trafikledningstjänster åt externa taxibolag. 

Administration:

I den nya tekniken erhåller kunden all tänkbar information om de transporter som STAB utfört. Möjligheter att ta fram statistik är i det närmaste oändlig, exempel: trafikflöde mellan olika orter, samåkningsprocent, snittresa inom ett visst område, kilometer i framkörning eller med resenär i bil, fördelning mellan olika åkande i km eller kr, m.m.

Möjlighet att spåra en viss transport i fråga om tidpunkt, frånadress och tilladress, kostnad per kilometer, vilken chaufför som kört, m.m. kan man ta fram flera år bakåt i tiden. 

Trafiksäkerhet:

STAB trafiksäkerhetspolicy innebär att vi kontinuerligt arbetar med en målsättning om större säkerhet för våra chaufförer och våra resenärer.
För att uppnå detta genomför med hjälp av Bilprovningen strukturerade internbesiktningar (utöver ordinarie besiktning). Dessa utförs två gånger per år för samtliga fordon tillhörande STAB, samt även kontinuerliga trafiksäkerhetsutbildningar för våra medarbetare.

Detta arbete avser inte enbart säkerhet i fordonen utan gäller även vid skolor och andra frekventa till- och frånadresser.  

Drogpolicy:

STAB har en drogpolicy för samtliga verksamma inom bolaget. Alkolås har sedan år 2007 funnits i samtliga våra fordon.

Skyddskommitté

I det ständiga förbättringsarbetet har STAB inrättat en skyddskommitté som har till uppgift att verka för att säkerhet och arbetsmiljö ständigt förbättras.
Den ansvarar även för den tillsatta krisgrupp som har till uppgift att verka vid behov. Personer som ingår i krisgruppen har i likhet med verksamma inom skyddskommittén genomgått flertalet utbildningar.

Utbildning:

För att erhålla anställning som chaufför inom STAB krävs att man förutom sedvanliga krav såsom taxiförarlegitimation, att man genomgått vår interna utbildning. Utbildningen omfattar c:a 120 timmar och avser taxameterhantering, kundbemötande, trafiksäkerhet, körteknik, första hjälpen, hjärt- lungräddning, samt gatu- och geografikunskap.  

Miljö:

STAB arbetar ständigt för att minimera miljöpåverkan, en stor del i det arbetet handlar om effektiv samplanering som minskar antalet körda km.
STAB:s miljöarbete ligger i linje med Svenska taxiförbundets ambitionsnivå i fråga om certifiering av Grön Taxi. Bolaget trafikerar även med tiotalet biogasfordon.

STAB har förutom ovan även antagit en för alla lättförståelig miljöpolicy.

Kvalitetsplan:

STAB arbetar kontinuerligt med kvalité och genomför löpande översyn och uppföljningar för att tillse att de åtagande vi har, svarar mot dom förväntningar man förväntas ställa på oss som leverantör av taxitjänster.

STAB dokumenterar även eventuella problem som uppstår, vilket är ett led i vårt ständiga förbättringsarbete, allt med målsättningen om nöjda kunder/resenärer. 

Försäkringar:

STAB har försäkrat samtliga sina fordon via avtal med Svetax Taxiförsäkring. I försäkringen ingår även en ansvarsförsäkring för samtliga anställda, vilken även innehåller försäkring för eventuell skador gentemot kund/resenär och dess eventuella gods samt om tvistemål skulle uppstå. 

Beskrivning av fordon:

Fordonen som STAB trafikerar med har anpassats för det behov i fråga om kvalité, säkerhet och storlek.
Detta för att kunna svara mot den efterfrågan av transportuppdrag som våra större kunder har.
Detta har inneburit att STAB trafikerar med såväl bussar (<19 passagerare), handikappanpassade minibussar samt fordon som kan transportera mellan 4 – 8 personer, allt efter behov.

Nästan samtliga av våra fordon är nyare än tre år.
Under det senaste åren har även ett antal biogasfordon införskaffats, med en målsättning om att utöka antalet fordon som körs på biogas eller motsvarande miljöalternativ.  

Beställningsrutiner:

Färdtjänst kan beställas riktnummerfritt var helst i kommunen man ringer från.
Vissa beställningar kan hanteras direkt via Internet, något som flertalet ”boenden” och föräldrar till barn som åker skol- och färdtjänst idag nyttjar.

Beställningscentralen bokar in resorna i vårt helautomatiska trafikledningssystem. När transportuppdraget skall utföras väljer systemet det fordon som är närmast utifrån GPS-teknik.
Samplaneringar och upplägg av skoltransporter sköts av ett par av våra trafikplanerare i samråd med skolkontoret. Beställningarna från Landstinget sker via en datalänk från Reseservice.   

SKELLEFTEÅ TAXI AB